Header Mineral Wool Association

Brandveilig

Ieder jaar worden branden in Europa erg duur betaald: verlies van mensenlevens, miljarden euro's schade, milieuverontreiniging en vernietiging van vaak onvervangbare inboedel en gebouwen!

Minerale wol is het ideale brandveilige isolatiemateriaal omdat het onbrandbaar is en ook geen warmte zal geleiden. Anders gezegd: het brandt niet en wakkert een brand ook niet aan. Het materiaal is bestand tegen temperatuurwaarden tot 1000°C. Het is perfect geschikt voor brandvertragende gebruiksdoeleinden zoals beschermende bekleding voor draag- en steunbalken van gebouwen, als dek materiaal voor plafonds en voor inwerking in brandbestendige deuren en tussenwanden. Minerale wol producten voor isolatie en brandveiligheid kunnen in alle soorten gebouwen worden toegepast..

Een brand in een gebouw kan leiden tot het verlies van mensenlevens en grote schade aan eigendommen. Zowat de helft van de jaarlijkse premiebedragen betalen de verzekeringsmaatschappijen aan brandschadegevallen uit. Waterschade is goed voor  zo'n 30%, diefstal voor 20% van de jaarlijkse schadeclaims. Gebouwen én hun inhoud zijn gretig voedsel voor een brand. Bouwen met verstand – met de juiste brandveilige bouwmaterialen – beperkt in hoge mate alle brandrisico's. We maken een onderscheid tussen 'actieve' en 'passieve' brandbeveiliging in een gebouw.

Passieve brandveiligheid betreft algemeen gesproken de structuur van het gebouw die gedurende een bepaalde (technisch berekende) tijd aan de brand moet kunnen weerstaan. Doel van passieve brandbeveiliging is het beschermen van de structuur en de mensenlevens in het gebouw bij het uitbreken van een brand. Gebruik van de juiste materialen moet een uitbreiding van de brand, binnen in het gebouw en naar buiten toe, beperken of zelfs voorkomen. Het moet de stabiliteit van het gebouw en de veiligheid en vluchtroutes voor de inwoners garanderen.

Passieve brandbeveiliging wil ook zeggen: verdeling in aparte ruimtes en structurele brandveiligheid, goede toegangsmogelijkheden voor de brandweer, organisatie en bescherming van veilige en doeltreffende evacuatiemogelijkheden.

Actieve brandbeveiliging is bedoeld om in werking te treden bij het uitbreken van een brand, en omvat onder meer: inrichting van brandmeldsystemen en brandalarmsystemen, automatische sproeiblusinstallaties, brandremmende deuren en rolluiken, noodverlichting en rookafzuigsystemen. Iedere moedwillige beschadiging van het wateraanvoermechanisme, schade aan de bedieningsafsluiters of gewoon onwetendheid kan het systeem buiten werking stellen.

Daarom getuigt het van weinig gezond verstand als men de brandbeveiliging van een gebouw rond één enkel, dermate kwetsbaar systeem zou opbouwen. Bij de keuze van bouwmaterialen en hun toepassingswijze om het gewenste passieve brandveiligheidsniveau te garanderen, moet men zich twee vragen stellen: hoe reageren ze op een brand, en hoe brandbestendig zijn ze? De unieke eigenschappen van minerale wol maken dit materiaal ideaal geschikt voor gebruik in velerlei toepassingen van brandbeveiliging!

Brandveiligheidsklassen voor materialen

Isolatie materiaal dat is gemaakt van minerale wol is ingedeeld in de beste brandveiligheidsklasse, dat is Euroklasse A. De brandveiligheidklassen voor materialen gaat over de reactie op vuur, met andere woorden welke invloed heeft het bouwmateriaal op de vuurvoortplanting. De plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften bepalen dat in bouwelementen gebruikte materialen:

  • geen snelle uitbreiding of voortplanting van de brand mogen veroorzaken;
  • geen grote hoeveelheden hitte of gassen mogen ontwikkelen;
  • niet mogen smelten of als druppels uit de vuur kern mogen lekken.

De brandveiligheidsklassen van de Europese Commissie (2000 / 147 / EC) van 8 februari 2000 bieden een gemeenschappelijke vergelijkingsbasis voor haast alle bouwproducten inzake hun reactie op vuur. Bouwmaterialen worden in klassen ingedeeld volgens hun invloed op het ontstaan en de uitbreiding van branden, en rookontwikkeling. De volgende tabel toont deze Europese brandveiligheidsklassen, met enkele productvoorbeelden. Merk op dat de laagste brandveiligheidsklasse D-s2, d0 is. Dit geldt als de minimumwaarde voor bekledingsmaterialen in gebouwen.

Voorbeeld Europese brandveiligheidsklassen

De Euroklassen onder A1 worden gecombineerd met twee indexen, bijv. A2 – s1, d0.

EuroklasseVoorbeeld
A1, A2 Minerale wol, gipsplaat
B Beschilderde gipsplaat
C Gipsplaat met behangpapier
D Hout
E Brandvertragend EPS1
F Niet-geteste materialen, EPS
Rook, indexVuurdruppels, index
s1 (minste rook) d0 (geen vuurdruppels)
s2 d1
s3 d2

Voor meer informatie kunt u kijken op de internetsites van onze leden die soms speciale secties hebben gewijd aan brandveiligheid van isolatiemateriaal. Lees meer op:

1 EPS = geëxpandeerd polystyreen