Header Mineral Wool Association

Voordelen minerale wol isolatie

Minerale wol is een algemene aanduiding van twee soorten isolatiemateriaal, glaswol en steenwol. Deze minerale wollen zijn gesponnen uit glas of steen en het zijn zeer duurzame materialen zonder chemische bestanddelen. Minerale wol biedt ongeëvenaarde producten met vier belangrijke troeven die voldoen aan strenge testvoorwaarden voor warmte-isolatie, brandveiligheid, geluidsisolatie en milieuvriendelijkheid! Dit laatste zowel tijdens gebruik van, als bij beoordeling van de ecologische voetafdruk van minerale wol.

Warmte-isolerend Picture

Warmte-isolerend

Producten van minerale wol hebben een uitstekende thermische isolatiewaarde, zeg maar ze zijn warmte-isolerend. Steenwol en glaswol beperken de warmte overdracht door vorming van stilstaande lucht, waardoor de behoefte aan energie voor verwarming en afkoeling van een ruimte daalt. Dit voorkomt negatieve invloeden op het milieu, zoals de emissie van CO2. Naast milieuvoordelen creëert warmte-isolatie ook een hoger comfortgevoel voor de bewoners of gebruiker van een gebouw. Met minerale wol isolatie is het warmer in de winter, koeler in de zomer én het bespaart een flink wat kosten!

Lees meer

Brandveilig Picture

Brandveilig

Brandveilige bouwmaterialen, zoals isolatie van minerale wol, zijn de basis voor een brandveilig gebouw. Een brand ontstaat als er sprake is van de aanwezigheid van zuurstof, ontstekingsenergie en brandbaar materiaal. Zuurstof is altijd in ruime mate aanwezig. De ontstekingsenergie is meestal de brandoorzaak. Vaak veroorzaakt door menselijke handelingen, bewust of per ongeluk. De derde factor, het brandbare materiaal, is de enige echt beïnvloedbare. Zonder brandbaar bouwmateriaal kan per slot van rekening geen brand ontstaan. En omdat steenwol en glaswol onbrandbaar is, biedt dit materiaal een prima bescherming tegen brand en draagt bij tot de brandveiligheid van gebouwen.

Lees meer

Geluidsisolatie Picture

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie of akoestische isolatie is het afschermen van een ruimte voor geluid van buitenaf. Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht. De meeste geluidsisolatie vindt plaats van woningen voor geluid vanuit de lucht, zoals een industrieterrein, een weg of een spoorlijn. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen, bijvoorbeeld bij regen op een plat dak. Bij verspreiden van het geluid via de constructie, spreken we van contactgeluid. Het geluidsabsorptievermogen van minerale wol betekent concreet dat dit materiaal de akoestische prestatie van muren, vloeren en daken verbetert door de geluidsoverdracht te beperken binnen het gebouw zelf, tussen aangrenzende gebouwen en tussen een gebouw en de omgeving daarbuiten.

Lees meer

Duurzaamheid Picture

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. Als thermisch isolatiemateriaal bespaart minerale wol, beschouwd over zijn hele levensduur, honderden keren meer energie dan de energie die nodig is voor ontginning van grondstoffen, productie, distributie, installatie en afvalverwerking. Ook het gerecycleerde volume en de recycleerbaarheid verkleinen de behoefte van afvalverwerking en sparen op die manier kostbare natuurlijke grondstoffen.

Lees meer