Header Mineral Wool Association

Verwerkingsrichtlijnen

De toepassing van glaswol en steenwol leveren geen gevaar voor de gezondheid op.  In 2001 heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker glaswol en steenwol na een nieuwe evaluatie geclassificeerd als Categorie 3, d.w.z. “niet te classificeren als kankerverwekkend voor de mens”. Zie voor meer uitleg: http://www.mineralewol.net/gezondheid-veiligheid

Ondanks het feit dat minerale wol een veilig te gebruiken materiaal is, blijkt hierover soms toch nog twijfel te bestaan. Dit komt mede voort uit irritatie die kan optreden wanneer men werkt met minerale wol.  Daarom heeft de sector van minerale wol richtlijnen opgesteld die het comfort en verwerkingsgemak verbeteren wanneer men werkt met minerale wol producten. Deze richtlijnen, om ARBO gerelateerde gezondheidsklachten zoals jeuk, te voorkomen worden ook gecommuniceerd aan de hand van pictogrammen die de consument op de verpakkingen van minerale wol producten terugvindt.

Wij adviseren daarom om deze verwerkingsrichtlijnen (verwerkingsvoorschriften) ook daadwerkelijk in de praktijk te hanteren. Dat spreekt vanzelf!

Zie bijgaand document voor deze pictogrammen en bijbehorende voorschriften.

“Het mechanisch effect van vezels in contact met de huid kan tijdelijk jeuk veroorzaken”

Bij het aanbrengen van isolatie in een niet-geventileerde omgeving is het gebruik van een wegwerp-mondkapje aanbevolen. Bedek de huid bij verwerking van het product. Gebruik een veiligheidsbril bij verwerking van het product boven het hoofd. Afvoer van afval volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Maak de werkplek schoon met een stofzuiger. Als jeuk optreedt, eerst afspoelen met koud water en daarna wassen.

Lees meer over Verwerkingsvoorschriften van Minerale Wol