Header Mineral Wool Association

Vaak gestelde vragen

Wat is minerale wol?

Minerale wol is een product dat gemaakt wordt van een zorgvuldig gecontroleerd mengsel van grondstoffen, in hoofdzaak steen of silica, die verhit worden tot ze smelten. De gesmolten steen of het gesmolten glas wordt vervolgens gesponnen en gevormd tot een soepele vezelmat en dan verder verwerkt tot een eindproduct.

De uitzonderlijke isolerende, brandbestendige en akoestische eigenschappen van minerale wol worden verklaard door het feit dat de vezelmat de luchtbeweging verhindert en door de inerte chemische samenstelling van minerale wol.

Het is een bijzonder veelzijdig materiaal dat met verschillende densiteiten kan worden geproduceerd waardoor het variërende eigenschappen en diverse vormen kan krijgen Het assortiment van minerale wol producten omvat: platen, dekens (rollen). Maar ook voorgevormde leidingschalen, plafondtegels en losse wol die kan worden ingeblazen in holle ruimtes.

Uit welke grondstof bestaat glaswol?

Glaswol bestaat uit lokaal beschikbare minerale grondstoffen zoals zand, kalk, soda afkomstig van natuurlijke voorraden, maar voor een groot deel ook uit gerecycled glas. De natuurlijke grondstoffen waarvan glaswol wordt gemaakt, zijn vrijwel onuitputtelijk. Afhankelijk van het eindproduct wordt ook gebruik gemaakt van organisch materiaal en bindmiddelen.

Uit welke grondstof bestaat steenwol?

Steenwol bestaat uit lokaal beschikbare minerale grondstoffen zoals vulkanisch gesteente diabaas, uit gerecyclede steenwol en andere secundaire steenachtige grondstoffen.  De natuurlijke grondstoffen waarvan steenwol wordt gemaakt, zijn vrijwel onuitputtelijk. Afhankelijk van het eindproduct wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal en bindmiddelen.

Hoe wordt minerale wol geproduceerd?

De minerale grondstoffen worden gesmolten en vervolgens gesponnen tot vezels. Dit gebeurt bij een temperatuur van 1400 tot 1500 °C, volgens twee verschillende procédés. Een in water opgelost bindmiddel wordt tijdens dit proces op de vezels gesproeid. De vezels koelen snel af en worden glasachtig stijf. Vervolgens wordt het bindmiddel gehard in een tunneloven, op ca. 250°C, waarin de producten uitharden en hun eindvorm krijgen. Nu kan de minerale wol op maat worden gesneden.

Hoe groot is de behoefte aan grondstoffen?

Minerale wol is erg licht in vergelijking met andere bouwmaterialen zoals steen, staal of beton. De voor productie van minerale wol benodigde hoeveelheid grondstof is zo klein dat er uit één kubieke meter grondstof tot 150 kubieke meters minerale wol kunnen worden geproduceerd. Deze hoeveelheid is voldoende voor het isoleren van ongeveer drie vrijstaande woningen.

Wat maakt minerale wol zo bijzonder?

De opvallendste kenmerken van minerale wol zijn de uitstekende materiaaleigenschappen en de ruime toepassingsmogelijkheden. Minerale wol is een uit natuurlijke grondstoffen gewonnen product dat bescherming biedt tegen koude en warmte, geluid absorbeert en een optimale brandveiligheid biedt. Minerale wol laat zich ook probleemloos verwerken en installeren.

Waar kunnen we minerale wol producten kopen?

Isolatiemateriaal van minerale wol vindt u bij de handel in bouwmaterialen en in Doe-Het-Zelf winkels.

Welke kwaliteiten heeft minerale wol?

Minerale wol biedt – van de kelder tot het dak - een optimale bescherming tegen warmte en koude, geluidshinder en brand. Minerale wol laat zich probleemloos en eenvoudig verwerken en installeren. Bovendien is minerale wol een product dat gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen, decennia lang bestand tegen veroudering.

In welke mate zijn isolatiematerialen van minerale wol tegen veroudering bestand?

Minerale wol is uitermate bestand tegen veroudering, wat wil zeggen dat het isolerend vermogen ervan decennia lang in het gebouw onveranderd blijft.

Kan isolatie met minerale wol het brandrisico verkleinen?

Ja, want minerale wol is een onbrandbaar isolatiemateriaal dat een aanzienlijke bijdrage levert aan de structurele brandpreventie in het gebouw.

Kan minerale wol ook nog andere functies vervullen dan enkel thermische isolatie?

Ja. Minerale wol wordt aangeboden in een zeer brede waaier van uitvoeringen, bijvoorbeeld met extra functies zoals brandbeveiliging, geluiddichtheid en akoestiek.

Biedt minerale wol ook bescherming tegen warmte in de zomer?

Ja. Een goede isolatie in combinatie met warmteopslagmassa in de binnenruimte biedt een zeer goede bescherming tegen warmte in de zomer.

Kan minerale wol worden aangetast door schimmels?

Nee. Minerale wol absorbeert geen vocht en vormt geen voedingsbodem voor schimmels. Schimmelvorming tegen wanden en afwerklagen is vaak het gevolg van constructieschade en moet door een deskundige worden onderzocht.

Kan minerale wol door de particulier worden aangebracht?

Ja. Minerale wol laat zich overal - van de kelder tot het dak – probleemloos installeren door de Doe-het-zelver.  Minerale wol is niet alleen eenvoudig te verwerken en te installeren, maar biedt ook nog eens een veelzijdige keuze van systeemproducten voor verschillende probleemoplossingen.

Komen er na het installeren van minerale wol vezels vrij?

Nee. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen significant vezelstof vrijkomt in woonruimten en openbare gebouwen die met minerale wol zijn geïsoleerd.

Kan minerale wol met de blote hand worden aangeraakt?

Ja. Minerale wol producten, mag u met blote handen aanraken. Bij wijze van voorzorg is het wel beter om werkhandschoenen te dragen bij de verwerking ervan en de handen te wassen na het werken met minerale wol. Gevoelige huid kan op minerale wol reageren met jeuk. Deze jeuk is tijdelijk en verdwijnt weer nadat er geen contact van minerale wol met de huid meer is. Zie ook de verwerkingsvoorschriften die op alle verpakkingen staan afgebeeld. En kijk op: http://www.mineralewol.net/gezondheid-veiligheid

Is minerale wol radioactief?

Nee. Minerale wol kan niet als een radioactief product worden beschouwd.

Is minerale wol recycleerbaar en herbruikbaar?

Ja. Recycling van minerale wol is zeer goed mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld productie-afval opnieuw worden toegevoegd aan het productieproces van minerale wol om er nieuwe minerale wol van te maken. Restmateriaal van minerale wol wordt regelmatig gebruikt als toeslagmateriaal bij de productie van bakstenen en tegels.

Is er ook minerale wol voor toepassingen in badkamers en kelders?

Jazeker. Minerale wol laat zich in 'natte' ruimten probleemloos gebruiken omdat officieel aangetoond werd dat minerale wol geen vocht absorbeert, opslaat of verder leidt – dus ook niet in badkamers, wasruimten en kelders. Minerale wol neemt geen vocht op ook als er vocht in het metselwerk dringt.

Is minerale wol geschikt voor het isoleren van houten huizen?

Ja. Minerale wol is zeer geschikt voor het isoleren van houten huizen. Vooral vanwege de  brandveilige eigenschappen. Minerale wol verhindert de voortplanting van vlammen naar andere delen van het gebouw, en beperkt de rookontwikkeling. En het draagt bij aan een uitstekende geluidsisolatie.

Meer informatie.

Is minerale wol bruikbaar voor buitentoepassingen en voor hogere gebouwen?

Ja. Bijvoorbeeld voor geventileerde gevels of composietsystemen voor buitengevelisolatie (ETICS[1]),. Van de eenvoudigste eengezinswoning tot het hoogste kantoorgebouw. Naast het warmte-isolerende vermogen, bestaat er een grote verscheidenheid aan toepassingen: akoestische isolatie en brandbeveiligingssystemen; waterafstotende bouwelementen;  bescherming tegen breuken en barsten, bescherming tegen zware regenbelasting.

Er is een grote verscheidenheid aan isolatieproducten van minerale wol die aan deze voorwaarden voor buitenmuren, gevels en hoge gebouwen voldoen. Vraag hiervoor advies bij de minerale wol fabrikant.

1 [1] ETICS = Steenwol is geschikt voor buitengevelisolatiesysteem met pleisterwerk (letterlijk: Externe Thermische Isolatie ComposietSysteem

Voldoet minerale wol aan de toekomstige bouweisen?

Jazeker. De minerale wol sector is een dynamische sector. Minerale wol is per definitie duurzaam als het gaat om het gebruik van natuurlijk en gerecycled materiaal als grondstoffen. Deze ontwikkeling is de laatste jaren nog versterkt; waardoor minerale wol hoog scoort op allerlei duurzaamheidslijsten. Daarnaast zorgt de toenemende aandacht voor energiebesparing ervoor dat de minerale wol sector steeds beter presterende producten heeft ontwikkeld. En hiermee zal doorgaan de komende jaren.

Zijn er nog innovaties geweest in de minerale wol sector de laatste jaren?

Ja. Onder andere het gebruik van milieuvriendelijker bindmiddelen, meer gerecycled basismateriaal maar ook energiebesparende maatregelen in het productieproces kunnen genoemd worden als voorbeeld. Ook het voorzien van minerale wolproducten van afwerklagen (aluminium folie, zacht vlies) of het ontwikkelen van innovatieve vlak dak afwerkingssystemen kan genoemdworden.

Wie zijn de leveranciers van minerale wol in Nederland

Ik werk dagelijks met minerale wol. Moet ik me zorgen maken over mijn gezondheid?

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken over uw gezondheid. Er is geen bewijs dat biologisch oplosbare vezels van minerale wol verantwoordelijk zouden zijn voor kanker, longfibrose of COPD, waarbij de longfunctie permanent vermindert. Wel adviseren wij om ter voorkoming van irritatie, de richtlijnen op de verpakking op te volgen. Deze richtlijnen wijzen bijvoorbeeld op het gebruik van lange mouwen en handschoenen voor een minimale blootstelling van de huid en het dragen van een stofkapje als in een niet geventileerde ruimte wordt gewerkt. Zie ook http://www.mineralewol.net/gezondheid-veiligheid.

Ik woon in een huis waarin minerale wol is verwerkt als isolatiemateriaal. Moet ik me zorgen maken over mijn gezondheid?

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken over uw gezondheid. Er is geen enkel bewijs dat biologisch oplosbare vezels van minerale wol verantwoordelijk zouden zijn voor kanker, longfibrose of COPD, waarbij de longfunctie permanent vermindert.