Header Mineral Wool Association

Minerale wolbranche sluit zich aan bij Energieakkoord

Den Haag – De producenten van glas- en steenwol in Nederland, verenigd in de Mineral Wool Association (MWA), sluiten zich aan bij het Energieakkoord. In een position paper onderschrijft de MWA de doelstellingen van het akkoord dat de overheid en maatschappelijke groepen in september jl. sloten. MWA-voorzitter Frank te Poel overhandigde de position paper vandaag aan Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord.

In de position paper spreken de leden van de MWA het vertrouwen uit dat er de komende periode serieuze stappen worden gezet met energiebesparing in de gebouwde omgeving. “De kracht van het Energieakkoord is dat het niet blijft steken in ambities, maar concrete maatregelen bevat om de doelstellingen te behalen. Onze branche wil alles uit de kast halen om deze te helpen realiseren”, aldus MWA-voorzitter Frank te Poel.


Nijpels: “Ik ben blij met de steun van elke partij zoals MWA, welke kan bijdragen aan het succes van het Energieakkoord. Wat mij opvalt in het position paper is dat MWA niet alleen woorden maar ook daden stelt en dat spreekt mij bijzonder aan.”

Veel winst met isolatie
Isolatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de in het Energieakkoord neergelegde doelstellingen. Met name in de (oudere) bestaande bouw is veel winst te behalen. Een goed geïsoleerd huis kan tot een vermindering van maar liefst tweederde van de energiekosten voor verwarming leiden. Het Energieakkoord formuleert voor 2020 een ambitie van circa 100 PJ energiebesparing op het finale energieverbruik in de gebouwde omgeving. Hiervan is circa 35 procent te realiseren met isolatiemaatregelen. Met name toepassing van dakisolatie, gevolgd door gevelisolatie, levert de grootste besparing op. Deze maatregelen kunnen meestal binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Voorkeur voor deep renovation
De MWA stelt wel dat er nog een forse uitdaging ligt om de doelstellingen in het Energieakkoord te verwezenlijken. De opgave om 300.000 woningen per jaar energiezuiniger te maken, is zeer ambitieus, vooral omdat de financiële middelen beperkt zijn. De MWA pleit er daarom voor om ook in Nederland zoveel mogelijk in te zetten op deep renovation: een grondige renovatie van de bouwtechnische schil van een pand, leidende tot een verbetering van de energieprestatie van gemiddeld 84%. Uiteraard liggen de initiële investeringskosten hiervoor hoger zodat er de komende jaren wellicht minder woningen kunnen worden gerenoveerd, maar het energiebesparingsrendement op de langere termijn is veel hoger.

Bewustwording
Bewustwording over verduurzaming in de samenleving is cruciaal. De MWA is enthousiast over het in het Energieakkoord genoemde initiatief tot een brede voorlichtingscampagne in 2014 en wil daar als branche graag een bijdrage aan leveren. De minerale wol branche zal de komende periode ook nadrukkelijk samenwerking zoeken met haar partners in de bouwketen, waaronder collega-brancheorganisaties, om de uitvoering van het Energieakkoord tot een succes te maken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot concrete pakketten die volgens het “one-stop-shop” concept kunnen worden aangeboden aan investerende verhuurders en particuliere woningbezitters.

Over de MWA:
De Mineral Wool Association Benelux (MWA) is in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. Aangesloten bedrijven zijn Knauf Insulation, Rockwool Benelux, Saint-Gobain Isover Benelux, URSA Benelux. Met behulp van onderzoek en publicaties maakt MWA zich sterk voor thermisch isoleren in het algemeen en isoleren met minerale wol in het bijzonder. De unieke combinatie van producteigenschappen van minerale wol maken dit materiaal uitermate geschikt als duurzame thermische - en akoestische isolatie én als brandwering in de woning - utiliteitsbouw en industrie. De aangesloten bedrijven bij MWA voldoen aan de hoogste internationale en nationale standaarden en kwaliteitseisen op het gebied van de productie en toepassing van minerale wolproducten.

===
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u mailen met MWA@Zandvliet.nl of bellen met 070 3686975

Document: Download