Header Mineral Wool Association

MWA wil bredere samenwerking verduurzaming

Opdrachtgevers, bouwbedrijven en toeleveranciers moeten nauwer samenwerken om de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving te realiseren. Die oproep doet de Mineral Wool Association (MWA), waarin de producenten van glas- en steenwol in Nederland zijn verenigd.

Goede samenwerking is nodig om de hoge ambities in het onlangs door de overheid en maatschappelijke partners gesloten Energieakkoord te verwezenlijken. In het Energieakkoord staat onder meer dat tot 2020 jaarlijks 300.000 woningen energiezuiniger moeten worden gemaakt. Volgens de MWA kan ruim de helft van de besparing worden bereikt met isolatie. Hiervoor is het wel nodig dat betrokken bedrijven en sectoren een daadkrachtige actieagenda opstellen. 

De MWA ziet dat er een transitie gaande is in Nederland. Waarbij belanghebbenden zich meer verzamelen rondom thema’s zoals Energiebesparing en duurzaamheid. En minder puur op de behartiging van belangen zijn gericht. Om daaraan beter en meer slagvaardig bij te kunnen dragen heeft de MWA heeft haar lidmaatschap van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) per 1-1-2014 opgezegd. 

Frank te Poel, voorzitter van de MWA: “De minerale wol branche gaat voor brede samenwerking: verbinding, complementair zijn maar vooral ook transparantie en consensus bereiken. Daarvoor zijn we een nieuwe koers ingeslagen die meer aansluit bij de actualiteit.”

De MWA voert hierover de komende periode actief overleg binnen de Nederlands Verbond Toeleveranciers Bouw (NVTB). Een andere belangrijke gesprekspartner is onder meer de stichting Spaar het Klimaat, die in 2005 door marktpartijen is opgericht om isolatie van woningen te bevorderen. De stichting informeert de Nederlandse consument over de voordelen van isolatie en adviseert de overheid over effectieve beleidsmaatregelen om energiebesparing te bevorderen.