Header Mineral Wool Association

Minister Blok stelt gedifferentieerde isolatie-eisen voor aan Tweede Kamer.

De minister stelt voor om per 1-1-2015 deze minimum Rc eisen voor gevels te verhogen naar 4,5 m2.K/W (nu 3,5). En voor daken naar 6,0 (nu 3,5) . Na onderzoek is gebleken dat deze aanpak kosten effectiever is dan een integrale aanpassing van alle bouwdelen naar een eis van Rc = 5,0 .

De eisen voor begane grond vloeren blijven gelijk met 3,5.  Ook de MWA heeft hier in het verleden al voor gepleit en is blij dat deze efficiëntere , en in de praktijk eenvoudiger te realiseren,  invulling van de Rc-eis wordt voorgesteld door de minister. 

Voor de gehele brief van de minister zie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/02/kamerbrief-over-ontwikkelingen-op-energiebesparing-in-de-gebouwde-omgeving.html