Header Mineral Wool Association

PERSVERKLARING - MWA: Minerale wol is veilig voor mens en milieu

Het werken met glas- of steenwol levert geen schade voor de gezondheid op. Dit stelt de Mineral Wool Association (MWA) in reactie op een brief van 3 september aan het kabinet, waarin wordt gesproken over de “mogelijke gezondheidseffecten van isolatie van bestaande woningen (na-isolatie)”.

In de brief wordt ten onrechte gesteld dat het gebruik van minerale wol zou kunnen leiden tot longziektes. De bronnen waarop de briefschrijvers zich baseren, zijn achterhaald dan wel niet steekhoudend, zo blijkt uit nader onderzoek van de MWA. Keramische vezels en minerale wol worden met elkaar verward, terwijl dit vezels zijn met uiteenlopende karakteristieken.

Er is uitgebreid internationaal onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat minerale wol veilig kan worden gebruikt. Deze conclusies worden ondersteund door o.a. de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op dit gebied.

De internationaal erkende vezeldeskundige en professor in ”Respiratory Toxicology” aan de Universiteit van Edinburgh Ken Donaldson heeft op verzoek van de MWA een reactie gegeven op de beweringen van de briefschrijvers. Hierin stelt hij o.a.:

“MMVF insulation wools (glass wool, (rock) stone wool and slag wool), are not classified as carcinogens nor do they present any other risk to health from pulmonary disease.”

Vertaald:

“MMVF isolatie wolsoorten (glaswol, steenwol en slakkenwol) zijn niet geclassificeerd als carcinogeen en vormen ook geen enkel ander risico op de gezondheid door longziekte.”

“Minerale wol is een veilig product, gemaakt van natuurlijke grondstoffen. In het verleden zijn er goede afspraken gemaakt met onder andere de vakbonden voor een ARBO-vriendelijke verwerking van de producten. Om eventuele irritatie aan huid of keel te voorkomen, adviseren wij altijd – en dat staat duidelijk op de verpakking – om veilig met het product te werken, bijvoorbeeld door soms een mondkapje te gebruiken", zegt een woordvoerder van de MWA.

De MWA betreurt het dat minerale wol onterecht in een verkeerd daglicht is gezet. “Deze maand heeft een groot aantal maatschappelijke organisaties een voor Nederland uniek ‘Nationaal Energieakkoord’ gesloten. Isolatie van de gebouwde omgeving - onder andere met behulp van minerale wol - speelt hierin een cruciale rol. Uiteraard staat de gezondheid van onze werknemers, de gebruikers van onze producten en de eindgebruiker voorop. Maar als branche hechten wij ook aan een faire en gewogen wetenschappelijke beoordeling van onze producten”, aldus de woordvoerder.

Over de MWA:

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) is in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. Aangesloten bedrijven zijn Knauf Insulation, Rockwool, Saint-Gobain Isover, URSA Benelux.  Met behulp van onderzoek en publicaties maakt MWA zich sterk voor thermisch isoleren in het algemeen en isoleren met minerale wol in het bijzonder. De unieke combinatie van producteigenschappen van minerale wol maken dit materiaal uitermate geschikt als duurzame thermische - en akoestische isolatie én als brandwering in de woning - utiliteitsbouw en industrie. De aangesloten bedrijven bij MWA voldoen aan de hoogste internationale en nationale standaarden en kwaliteitseisen op het gebied van de productie en toepassing van minerale wolproducten. Mede met het oog op de zichtbaarheid en aantoonbare kwaliteiten beschikken deze producten over de noodzakelijke KOMO-certificaten.

Document: Download