Header Mineral Wool Association

Persbericht: Reactie op brief aan minister Blok c.s. over “mogelijke gezondheidseffecten van isolatie”.

In een brief van 3 september aan het kabinet, die verschenen is in de media, wordt gewezen op de “mogelijke gezondheidseffecten van isolatie van bestaande woningen (na-isolatie)” .

Vanzelfsprekend stellen de leden van de MWA (Minerale Wol Associatie) de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, verwerkers en eindgebruikers voorop.

Daarom hecht MWA veel belang aan wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten op dit vlak. Ook besteedt de MWA veel aandacht aan voorlichting hoe de producten op een comfortabele en correcte manier te gebruiken zijn.

Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en de conclusies van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft de MWA geen reden om aan te nemen dat minerale wol voor isolatiedoeleinden gevaar zou opleveren voor de gezondheid.

Niettemin nemen we de kwestie serieus en zullen deze nader bestuderen. De MWA is hierover in contact met de betreffende ministeries.

Voor meer informatie kunt u mailen met MWA@Zandvliet.nl of bellen met 070 3686975