Header Mineral Wool Association

Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd

Het vorige kabinet kondigde vorig jaar aan dat de minimale isolatiewaarde voor de gebouwschil per 1 januari 2015 omhoog gaat van 3,5 naar 5,0 m2K/W. De partijen verenigd in het Lente-akkoord – hebben Minister Blok nu een brief gestuurd waarin zij naar aanleiding van praktijkonderzoek naar schilisolatie pleiten voor differentiëren: De Rc-waarde van het dak kan naar 6,0, de gevel naar 4,5 en de vloer kan op 3,5 blijven.

Uit eigen onderzoek is partijen gebleken dat verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 in de praktijk geen problemen oplevert, maar de energiewinst is volgens het onderzoek gering en niet kostenefficiënt.
Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels. De baksteen gevel wordt in 79% van de bouwprojecten toegepast. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnen spouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.
Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden tot 6,0, aldus de schrijvers van de brief.

De link naar het bericht op de website en de brief van Lente-akkoord vindt u hier

Dit bericht is verzonden namens Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB.

De MWA ondersteunt deze differentiatie aanpak. In een eerdere brief aan de voorganger van minister Blok heeft de MWA al gepleit voor een kostenefficiënte en energetisch meer verantwoorde gedifferentieerde aanpak. Waarbij er relatief meer isolatie in het dak wordt toegepast en minder in gevel en vloer.

Document: Download