Header Mineral Wool Association

Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen leveren een fors aantal banen in de bouw op.

Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden de investeringen van 2,5 tot 4 miljard euro per jaar tot netto werkgelegenheid van 67.000 tot 110.000 arbeidsjaren tot 2020. Het betekent dat vrijwel de gehele gebouwde omgeving energetisch verbeterd zal moeten worden. De investeringen leveren nieuwe werkgelegenheid in de bouw en toeleverende industrie, waar op veel fronten nu sprake is van een aanzienlijke vraaguitval. Op dit moment loopt de werkloosheid in de bouw snel op en bedraagt ongeveer 40.000 werkzoekenden.

Een energiebesparing van 2 procent per jaar tot 2020 vraagt extra investeringen van circa € 20 miljard. Bij een hoger tempo van energiebesparing (2-procent-plus) moeten alle koopwoningen naar energielabel C en alle huurwoningen naar energielabel B verbouwd worden. Voor die opwaardering is € 33 miljard aan extra investeringen nodig. In de studie wordt gesteld dat afhankelijk van de gekozen scenario’s de investeringen zichzelf (door de bereikte energiebesparingen) terugverdienen of dat men zelfs geld overhoudt.

Energiebesparing kan bereikt worden door thermisch te isoleren. Wat de MWA betreft staat isoleren op plaats 1 voor duurzaam omgaan met energie. Maar even belangrijk is dat die duurzaamheid gewaarborgd blijft tijdens de gehele levensduur van het gebouw. Precies om die reden is minerale wol de beste keuze. Glaswol en steenwol kennen geen thermische veroudering, hun prestatie blijft constant dus ook na tientallen jaren even hoog.

Lees het hele artikel op: http://www.seo.nl/pagina/article/bouwen-en-banen/