Header Mineral Wool Association

Tweede kamer Rapport concludeert: Energiebesparing te beperkt en te vrijblijvend ingezet.

Eén van de opmerkelijke conclusies is dat de afgelopen jaren “Energiebesparing slechts beperkt is ingezet.” Dit terwijl het klimaatbeleid over de gehele linie meer kosteneffectief had kunnen zijn als er meer energie bespaard was. Als er minder energie wordt gebruikt, hoeft er namelijk minder duurzame energie te worden opgewekt, wat relatief duur is.

Daarnaast geeft het rapport de volgende aanbeveling:

“Om tot een meer kosteneffectief beleid te komen, verdient het aanbeveling om energiebesparing sterker te stimuleren. In de Gebouwde omgeving en de Industrie is nog een groot potentieel beschikbaar. Dit kan benut worden als er een minder vrijblijvende aanpak wordt gehanteerd: meer gericht op regulering en beprijzing en minder op subsidies en convenanten.”

Klik hier voor meer informatie op de site van de Tweede kamer