Header Mineral Wool Association

Gezondheid & veiligheid

Het toepassen van minerale wol levert geen gevaar voor de gezondheid op. Sinds 1997 is – volgens de Europese Richtlijn 97/69/CE - alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie ‘kankerverwekkend’. De honderden wetenschappelijke studies die werden uitgevoerd (o.a. epidemiologisch onderzoek in beroepsomgevingen bij meer dan 45.000 mensen), bevestigen deze bevindingen.

Op basis van meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties heeft het Internationale Centrum voor Kankeronderzoek (aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie) minerale wol geclassificeerd als groep 3, d.w.z. gunstiger dan koffie en in dezelfde categorie als thee! Vandaar de EUCEB certificaten die deze classificatie verder onderstrepen. Arbo gerelateerde gezondheidsklachten zoals jeuk moeten worden voorkomen door voorzorgsmaatregelen (zie hier).

Binnenluchtkwaliteit

De kwaliteit van het binnenmilieu in gebouwen wordt steeds vaker gezien als een belangrijke factor met betrekking tot het woon- en werkcomfort. Het verbeteren van het binnenmilieu door een optimale temperatuurverdeling te creëren en de CO2 concentratie te verlagen, heeft een grote invloed op de energie, productiviteit en gezondheid van de mens.

Er zijn minerale wol producten beschikbaar die aan alle eisen hebben voldaan van de Indoor Air Comfort Gold Standard van Eurofins. Deze producten worden erkend als een uitstekend materiaal volgens de binnenluchtkwaliteitregels voor de uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoffen).

Lees meer over Achtergrond & EUCEB certificatie