Header Mineral Wool Association

Wettelijke voorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing voor al de bezoekers en gebruikers van de Mineral Wool Associatie Benelux websites.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Alle beelden, logo's, teksten en andere content op deze site worden beschermd door het auteursrecht (tenzij anders vermeld). Reproductie / gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 

Aansprakelijkheid

Deze website wordt met zorg bijgehouden. MWA besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van deze website. Het kan echter voorkomen dat deze site op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

 

Privacy

Stichting Mineral Wool Association Benelux (hierna: MWA Benelux) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@mwabenelux.org.

 

Artikel 1                      Wie zijn wij?

MWA Benelux is een stichting, gevestigd te (2291 TZ) Wateringen aan de Wilhelminastraat 24. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41129906. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken uw naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om u een lid van onze vereniging te maken en de uitvoering van de werkzaamheden daarbij mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden lid te maken. Wij bewaren deze gegevens zo lang u lid bent van onze stichting.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

 

MWA Benelux heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam en social media account voor social marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren totdat u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

 

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als lid of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

 

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij MWA Benelux om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. 

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@mwabenelux.org. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

MWA Benelux zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                      Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@mwabenelux.org. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.